Advertisements

मदरबोर्ड म्हणजे काय | what is motherboard in Marathi

 मदरबोर्ड ला संगणकाच्या पाठीचा कणा असे देखील संबोधले जाते. मदरबोर्ड च्या मदतीने संगणकाचे सर्व hardware components एकमेकांना जोडले जातात. मदरबोर्ड

Read more

[Imp] कीबोर्ड विषयी संपूर्ण माहिती | कीबोर्ड चे प्रकार | कीबोर्ड इतिहास | जोडणी

आपण जर संगणक बघितला तर त्याच्या जोडीला कीबोर्ड हा नक्की दिसतो. कधी कधी आपल्याला कि-बोर्ड वरील key चे कार्य माहीत

Read more

संगणक माहिती – व्याख्या, प्रकार, इतिहास आणि फायदे व तोटे | computer information in Marathi

आपण सर्वानी लहानपणापासुन संगणक पाहिलेला असतो. संगणकाचे दैनंदिन जीवनात अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. संगणकाचा उपयोग हा shopping mall मध्ये bill

Read more